SIERRA del RINCÓN | Agenda 21 Local

La Mancomunitat de la Sierra del Rincón va adjudicar el 2002 aquesta licitació pública a sm per a la implantació de l'Agenda 21 Local en els 5 municipis que componen la Mancomunitat.
L'objectiu d'aquest procés és la millora contínua d'aquests municipis des del punt de vista ambiental, econòmic i social amb la participació ciutadana. La implantació de l'Agenda 21 local  es divideix en tres parts:

  1. Es realitza una anàlisi de la situació ambiental social i econòmica determinant les mancances i els aspectes forts de cada municipi.
  2. Posteriorment es consensua un pla d'acció amb mesures per millorar el desenvolupament sostenible del municipi.
  3. S'acaba amb un seguiment de l'eficàcia d'aquestes mesures, proposant-ne de noves que segueixin millorant la població.

En el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local dels municipis de la Mancomunitat de la Sierra del Rincón es van adoptar mesures de millora en la gestió dels residus i de l'aigua, i es van desenvolupar actuacions per facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'emprenedors , que diversifiquessin l'economia mancomunada. Una d'aquestes mesures va ser promoure la Declaració de tota aquesta zona com a Reserva de la Biosfera, fet que va succeir al juny de 2005.