CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Control de Plagues

Curs de Serveis de Control de Plagues en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013, 2017, 2019)

Aquest curs de capacitació Professional té per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir i poder muntar una empresa de control de plagues, atenent la nova normativa comunitària que exigeix coneixements formals pe poder aplicar productes sanitaris i que substituirà en pocs anys els carnets d'aplicadors bàsic i professional.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2, per a un total de 404 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

  • Preparació de productes biocides i fitosanitaris (MF0078_2 / 100 hores)
  • Aplicació de medis i productes per al control de plagues (MF0079_2 / 140 hores)
  • Seguretat i Salut (MF0075:2 / 50 hores)
  • Pràctiques professionals no laborals de Gestió de Residus urbans i industrials (MF0322:  / 80 hores)
  • Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (34 hores)

Aquest curs es va desenvolupar a les instal·lacions de CIFO Sta COloma i s'han capacitat 15 alumnes en cada edició.