CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Control de Plagues

Curs de Serveis de Control de Plagues en el CIFO Santa Coloma (2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021)

Aquest curs de capacitació professional acredita els alumnes amb el certificat de professionalitat denominat "Serveis per al control de plagues" amb un nivell 2 de qualificació professional. Té per objectiu dotar de coneixements a l'alumne i capacitar-lo per preparar, transportar i aplicar mitjans i productes destinats al control de plagues en condicions de salut i seguretat.

Es desenvolupen i executen els continguts referits a el Curs SEAG0110, per a un total de 380 hores. S'imparteixen coneixements en matèria de:

Preparació de productes biocides i fitosanitaris (MF0078_2 / 100 hores)
Aplicació de mitjans i productes per al control de plagues (MF0079_2 / 140 hores)
Seguretat i Salut (MF0075_ 2/50 hores)
Pràctiques professionals no laborals (MP0322 / 80 hores)
Mòduls addicionals d'igualtat de gènere, sensibilització mediambiental i inserció laboral (10 hores)
Aquest curs es desenvolupa a les instal·lacions del CIFO Santa Coloma i es capaciten entre 12 i 15 alumnes en cada edició.