CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs de Operari d'estacions de tractament d'aigua

Aquest curs de capacitació Professional tenia per objectiu el dotar de coneixements a l'alumne per exercir com a operari dins d'una instal·lació de tractament d'aigua en l'àmbit de manteniment d'equipaments, presa de mostres, analítiques bàsiques, resolució d'avaries més freqüents i comprensió de processos de depuració.
Es varen desenvolupar  i executar els continguts referits al Curs SEA 028-2 (RD 330/97), per a un total de 214 hores. S'impartiren coneixements en matèria de:

- Manteniment preventiu d'equips i processos de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores. (UF 1669 / 80 hores)
- Reparació d'equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1670 / 80 hores)
- Manteniment de l'entorn de plantes de tractament d'aigua i plantes depuradores (UF 1671 / 30 hores)
- Mòduls addicionals de prevenció, sensibilització i inserció laboral (24 hores)

La nostra empresa, per la seva experiència formativa i d'especialistes en medi ambient des de la vessant de consultoria, ofereix un punt de vista actualitzat de la matèria de tractament i problemàtiques més comuns de la gestió d'aigües residuals, així com la possibilitat de contactes en empreses vinculades i col·laborants, per tal de poder articular correctament les pràctiques laborals no professionals.

Aquest curs es va desenvolupar en una edició (2013), i en total es varen capacitar a un total 15 alumnes.