GEDESMA | Informació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid

Servei d'informació ambiental i atenció a consultes de caràcter ambiental.(2013)

El Servei d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid va ser adjudicat per l'empresa pública Gestió i Desenvolupament Sostenible SA (GEDESMA) al gener de 2013. En el servei participen 5 tècnics superiors d'sm i tenen la comesa de respondre a totes les demandes d'informació que realitzen empreses, ciutadans i altres administracions sobre qualsevol vector ambiental en l'àmbit de la Comunitat de Madrid:

  • Residus
  • Estudis d'impacte ambiental
  • Caça i pesca
  • Gestió d'Aigües
  • Tràmits administratius...

El nombre mitjà de consultes mensuals oscil·la entre les 800 i les 1.100 i es realitzen en la seva majoria per telèfon (80%) en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Els altres mitjans de contacte són presencialment a la seu de la Conselleria al carrer Alcalá 16, per escrit o via telemàtica. Així mateix hi ha un tècnic especialitzat en sistemes d'informació geogràfica dedicat al desenvolupament i actualització de cartografia digital de caràcter ambiental en la Comunitat de Madrid que li sol · liciti els tècnics del Servei.