ARMADA ESPANYOLA | Implantació d'un SGA UNE EN ISO 14001

Sistema de Gestió Ambiental segons UNE EN ISO 14001:2004 a diferents unitats de la Armada Espanyola. (2005-2006)

L'Armada Espanyola (Ministeri de Defensa) va sol·licitar la implantació de dos sistemes de gestió ambiental segons la norma UNE EN ISO 14001:2004 per a les unitats dels Polvorines de Mougá i l'Estació Ràdio Guardamar del Segura.
En aquest període de temps 2 tècnics de sm, sistemas medioambientales s.l. elaboraren amb la col·laboració de la oficialitat i la suboficialitat d’ambdues instal·lacions la següent documentació: Diagnòstic previ dels emplaçaments, Manual del SGA, Política Ambiental, Procediments generals i específics, Registres.
Ambdós sistemes foren auditats i certificats durant els anys 2006 i 2007 i així fou publicat a la web de la pròpia Armada.

L'objectiu era la disminució de l'impacte ambiental de les dues instal·lacions mitjançant la seva millora ambiental contínua en el seu funcionament diari. Dins de la implantació del SGA es va realitzar un programa de formació i sensibilització ambiental a tot el personal de les unitats (oficialitat, suboficialitat, tropa i marineria).
Els SGA implantats van ser dissenyats i implantats d'una forma senzilla, complint amb les directrius de la Norma, per tal que el seu manteniment es pogués compaginar amb les tasques diàries dels emplaçaments. Els coordinadors ambientals de les dues unitats eren suboficials i van ser les dues primeres instal·lacions de l'Armada que es van certificar en les quals el coordinador ambiental no era un oficial.