LYMA GETAFE | Control de qualitat de neteja viària

Creació del sistema d'avaluació d'acompliment i de qualitat de treballs de neteja urbana i RSU, formació a responsables i posterior suport en l'execució. (2021-2023)

L'empresa pública de neteja de Getafe LYMA, va adjudicar el concurs pel qual sm, sistemes mediambientals va desenvolupar el sistema de control de qualitat de l'estat de la neteja viària a Getafe, així com de la qualitat del treball desenvolupat pels operaris de neteja.

El sistema avalua diferents aspectes de neteja de la via pública dins de les rutes de neteja organitzades per LYMA, adequant-ho a l'operativa de la pròpia empresa.

Així mateix, es va formar als capatassos de torn per a l'ús d'aquest sistema de control de qualitat i durant 4 mesos es va posar en marxa i es va provar realitzant inspeccions per part dels tècnics de sm per verificar-ne l'eficàcia i trobar deficiències i incidències en el nivell de neteja de Getafe.

Tot això ha permès millorar i adaptar les rutes a la realitat del servei i detectar els problemes de neteja viària, així com les causes que les generen i poder-les solucionar.