ARC | Suport a subvencions de P i PxR de residus municipals

Servei de suport tècnic en el marc de les subvencions de Prevenció i Preparació per a la Reutilització de Residus Municipals. (2019-2021)

Sm sistemes mediambientals és l'empresa encarregada d'assessorar, revisar i valorar els diferents projectes presentats per les entitats municipals, associacions sense ànim de lucre i universitats, per optar a la subvenció de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals proporcionada per l'ARC (Agència de Residus de Catalunya).
Les bases de la convocatòria estan definides per l'Agència de Residus de Catalunya i són de compliment obligatori per poder optar a aquest ajut.
El principal objectiu d'aquesta ajuda és fomentar la prevenció i la reutilització de residus municipals generats per aquests tres agents.