AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta

Campanya informativa per a la implantació de la millora del contracte de recollida porta a porta de residus. (2017)

Dins el marc del servei de disseny i gestió per la posada en servei de la millora del contracte de recollida del porta a porta per a l'Ajuntament de Santpedor tenien com a objectius:

  • Reduir fins a un màxim d'un 3% els impropis presents a la FORM.
  • Implantar la obligatorietat de l'ús de la bossa compostable. 
  • Limitar l'aportació de fracció resta per evitar la fuga de fraccions valoritzables.
  • Identificar els cubells amb una TAG associat al generador.
  • Millorar els índexs de participació en la recollida porta a porta.

L'equip d'sm va realizar les tasques de disseny dels materials de comunicació i una campanya informativa i d'entrega de material, on sm va destinar un equip d'educadors ambientals que durant quatre setmanes a més de fer les visites porta a porta, varen establir un punt fix informatiu on informaven sobre el sistema de recollida porta a porta, recordaven als usuaris com realitzar la recollida selectiva de manera correcta i entregaven tant els nous cubells com el material de comunicació. En total es van entregar cubells a 2.291 domicilis, arribant a interaccionar amb el 81,3% de la població.