RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental a escolars 2016/2017

Campanya d'educació ambiental escolar "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos". (2016-2017)

Com en anys anteriors, el Consorci de Residus Sòlids Urbans de la Província de Ciudad Real ha comptat amb sm per desenvolupar en els centres educatius dels 59 municipis consorciats que tenen implantada la recollida selectiva d'envasos, la Campanya d'Educació Ambiental Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos.
En el curs escolar anterior es va comptar amb la participació de 98 centres escolars d'educació primària a les aules es van impartir un total de 735 tallers a més de 14.000 alumnes. A més de les activitats a l'aula es realitza també el Concurs de cartells, que com en edicions anteriors compta amb una dotació econòmica de 600 € per al Col·legi i un regal personal per a cada un dels nens guanyadors.
 
Per al curs 2016-2017 es presenten un conjunt de noves activitats innovadores, entretingudes, creatives i de qualitat, relacionades amb la recollida i selecció de residus per al seu reciclatge, i adaptades a cada cicle d'Educació Primària. Es tracta de xerrades interactives, amb jocs i tallers en els quals es fomenta la creativitat i participació dels alumnes, mostrant els beneficis mediambientals derivats de la recollida selectiva mentre els alumnes prenen consciència de la responsabilitat personal en la correcta gestió dels residus.