PRIMAVERA SOUND | Assesorament mediambiental

Servei d'assessorament, supervisió i suport al Pla de Sostenibilitat del festival, i redacció de l'informe ambiental del festival (2019, 2020)

Sm, sistemes mediambientals realitza l'assessorament ambiental del Festival Primavera Sound en la seves edicions 2019 i 2020, per tal que el festival sigui un esdeveniment el més sostenible possible.

A més, l'equip tècnic d'sm s'encarrega de la redacció de l'Informe de sostenibilitat d'aquesta edició del Festival recopilant i analitzant les dades necessàries per tal que l'informe pugui reflectir propostes de millora per a futures edicions. Entre les tasques d'assessorament es dona suport a:

  • aspectes relacionats amb la recollida selectiva dels residus del festival,
  • compliment de la normativa en matèria ambiental,
  • comunicació de bones practiques ambientals entre els treballadors de l'esdeveniment,
  • reducció del consum de recursos com aigua i energia,
  • difusió dels aspectes ambientals del Festival,
  • col·laboració amb entitats ecologistes i socials,
  • càlcul d'emissions de CO2 (petjada de Carboni).