PRIMAVERA SOUND | Assesorament mediambiental

Servei d'assessorament, supervisió i suport al Pla de Sostenibilitat del festival, i redacció de l'informe ambiental del festival. (2019, 2022, 2023)

Sm, sistemes mediambientals realitza l'assessorament ambiental del Festival Primavera Sound en les diferents edicions, per tal que el festival sigui un esdeveniment el més sostenible possible.

A més, l'equip tècnic d'sm s'encarrega de la redacció de l'Informe de sostenibilitat d'aquesta edició del Festival recopilant i analitzant les dades necessàries per tal que l'informe pugui reflectir propostes de millora per a futures edicions. Entre les tasques d'assessorament es dona suport a:

  • aspectes relacionats amb la recollida selectiva dels residus del festival,
  • compliment de la normativa en matèria ambiental,
  • comunicació de bones practiques ambientals entre els treballadors de l'esdeveniment,
  • reducció del consum de recursos com aigua i energia,
  • difusió dels aspectes ambientals del Festival,
  • col·laboració amb entitats ecologistes i socials,
  • càlcul d'emissions de CO2 (petjada de Carboni).