AJ. RODA DE BERÀ | Implantació de la ISO i EMAS a les platges

Implantació de la ISO 14001:2004 i Reglament EMAS a les platges del Municipi de Roda de Berà. (2006-2007)

La implantació d'un sistema de gestió ambiental l'any 2006 segons la norma de referència ISO 14001:2004 en l'àmbit de les platges del municipi turístic de Roda de Barà i posterior verificació segons Reglament EMAS l'any 2008, ha permès disminuir la incidència i pressió sobre l'entorn de forma clara. Aquest projecte consistia en l'elaboració de procediments d'actuació que controlessin els diferents processos amb incidència ambiental dins de l'organització d'una temporada de bany.

En aquest sentit s'han controlat, principalment: els processos de recollida i gestió de residus, processos de consum i control de la qualitat de l'aigua de dutxes, el consum elèctric per il·luminació del passeig, l'arenal i dels xiringuitos, la qualitat de l'aigua de bany i la informació als usuaris, la incidència sonora d'activitats diürnes i, especialmen , nocturnes (durant el procés de neteja), el compliment legal de les diferents activitats dutes a term , amb especial atenció dels xiringuitos i l'assegurament del Pla d'Usos de Temporada, el sistema de comunicació i educació ambiental als usuaris de les platges, la millora d'espais naturals propers a la zona de platges, el control dels possibles abocaments d'aigües residuals procedents de les dutxes o de lavabos connectats a la xarxa, el control de possibles incidències ambientals que poguessin ocórrer en la zona de platges (riuades, abocaments, meduses...), el sistema d'inspecció i control que detecti les incidències diàries de la zona d'àmbit de platges.

Des de l'any de certificació amb AENOR s'han anat arribat paulatinament objectius de minimització i millora ambiental i, de forma indirecta, s'ha donat servei a aprox. 5.000 usuaris diaris en períodes de màxima ocupació (juliol a setembre), reduint-se el nivell de queixes i millorant la qualitat percebuda.