CONSELL D'EIVISSA | Educació ambiental en matèria de residus

Servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus. (2023-2024)

El Consell Insular d'Eivissa va confiar en sistemes mediambientals s.l. per desenvolupar el servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus.

Duem a terme l'oferta educativa tant per a centres escolars com altres col·lectius, dins del Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d'Eivissa i tractem temes com la sostenibilitat, el canvi climàtic, l'estudi i la conservació de la biodiversitat de les illes balears, energies sostenibles, etc

També som els responsables d'organitzar estands informatius per a la ciutadania i fem campanyes de sensibilització ambiental sobre EWWR (European Week for Waste Reduction). Treballem la reducció de residus en dates destacades com Nadal o el malbaratament alimentari per saber què és, quines conseqüències comporta i com evitar-ho.