MCP | Campanya per a implantar el 5è contenidor (Fase III)

Accions de comunicació per a la implantació de la recollida selectiva de la FORM a la Comarca de Pamplona. (2015)

L'objecte del projecte és el Pla d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus (fase III) a la Comarca de Pamplona durant 2015, la qual cosa ens ha portat a obrir una oficina en aquesta localitat, per a major control i millor flux del projecte.

El Pla d'accions inclou visites domiciliàries, dos punts informatius fixos i dos itinerants, accions específiques a generadors singulars i grans productors, accions de sensibilització per a públic infantil i adult, un tracte especial al nucli històric de Pamplona, ​​distingint el sistema de recollida per a residents del sistema per a professionals i un programa educatiu amb activitats específiques per dinamitzar la recollida de la matèria orgànica en els centres amb servei de menjador, així com una proposta d'activitats educatives de caràcter general per a tota la comunitat.

El principal objectiu del pla és el d'aconseguir la participació del major nombre de població a la separació i dipòsit de la fracció orgànica dels residus en el 5è contenidor, però també en el compostatge domèstic per part dels residents en habitatges unifamiliars amb jardí, així com recollir informació útil i de valor de cara a millorar les fases restants del pla de comunicació.