AJ. XÀTIVA | Control de Qualitat de les contractes de neteja viària i recollida de rsu

Assistència tècnica per al control sobre la prestació de les contractes de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del municipi. (2021-2024)

L'Ajuntament de Xàtiva té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de neteja de viària i recollida de residus, tant en les accions realitzades per l'empresa prestadora dels serveis com en el seu ús per part de la població. Per aconseguir-ho compten amb el suport de l'equip tècnic de sm, les responsabilitats del qual són les següents:

  • Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis que comprèn el contracte de neteja viària i recollida de RSU.
  • Realització de plànols dubicació de contenidors i itineraris dels diferents serveis de recollida i neteja, així com la seva actualització.
  • Registre i seguiment a les incidències relacionades amb els serveis de neteja viària i recollida de residus, assegurant-se que l'empresa responsable resol aquestes incidències de manera adequada.
  • Supervisió de la correcta gestió dels residus per part dels residents del municipi, prestant especial atenció als grans productors.
  • Suport als serveis tècnics del municipi a totes les àrees que siguin necessàries.