ECOEMBES | Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers

Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (2002-2013).

El projecte de Control de Qualitat i caracterització d'envasos lleugers en plantes de selecció (ECOEMBES) té com a objectiu l'avaluació de la qualitat dels residus d'envàs dipositats al contenidor groc pels ciutadans, així com el control de qualitat dels materials que les plantes de tractament d'envasos s'envien a reciclador per obtenir noves matèries primeres.

Aquest projecte es realitza des de l'any 2002 amb renovacions anuals o adjudicacions directes i s'ha treballat en 30 plantes de tractament situades en totes les comunitats autònomes a excepció de Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Canàries. Les plantes són visitades almenys una vegada al mes pels nostres tècnics, on es realitzen tres tipus de controls:

  • Caracterització d'entrada: Separació manual de 250 kg de material procedent d'una mostra determinada (camió amb procedència coneguda) envasos i no envasos.
  • Control de qualitat de material enviat a reciclador: Un cop tractat el material a la planta de separació s'analitza cadascun dels materials separats per veure que el percentatge d'impureses està per sota dels estàndards exigits pel reciclador: PET, PEAD, Film , Altres plàstics
  • Caracterització de material resta: També s'analitza el material resta que és dipositat en abocador per determinar el percentatge de material que podria haver estat susceptible de reciclatge.