AJ. ASPE | Consultoria i assistència tècnica.

Assistència tecnico-ambiental i territorial de l'Ajuntament d'Aspe. (2022-2024)

Sm s'està encarregant de fer un assessorament en matèria mediambiental i territorial per a l'Ajuntament d'Aspe que té com a objectiu la planificació del desenvolupament mediambiental urbà. Algunes de les activitats que es realitzen són les següents:

  • Assessorament a les regidories d'urbanisme i medi ambient en els diferents aspectes relacionats amb el medi ambient urbà i l'ordenació del territori.
  • Assistència a comissions, consells i reunions municipals, així com visites a altres administracions.
  • Elaboració d'informes mitjançant la recopilació dinformació rellevant, documentació tècnica i memòries valorades.

La planificació urbana sustentable regula el creixement de les ciutats, ordena els usos del sòl, redueix els temps de trasllat i, en conseqüència, la dependència de l'ús de l'automòbil prioritzant els desplaçaments a peu, amb bicicleta i transport públic.