C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Caracterització fracció orgànica i rebuig

Servei de caracterització de la FORM i fracció resta de la planta de compostatge de Manresa. (2017)

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contracta els serveis d'sm amb l'objectiu de la inspecció i control de la qualitat de la fracció orgànica de la planta de compostatge, pel compliment de la llicència ambiental de la planta de compostatge corresponent al tercer trimestre de 2017. L'àmbit funcional del servei és el Parc Ambiental de Bufalvent, i les tasques de caracterització es realitzen a la planta de compostatge segons el protocol de l'ARC.

El procediment de la caracterització segueix els següents passos:

  • Entrada de material (identificació de lot/circuit) -> pesada material (identificació de lot) -> Descàrrega -> Homogeneïtzació del lot -> presa de mostra -> quarteigs i homogeneitzacions successives (fins a mostra de 250 kg) -> Pesada de mostra -> Caracterització (separació en fraccions i subfraccions) -> Resultats i redacció informes.

Es realitzen un total de 34 caracteritzacions de FORM i 4 de rebuig de planta, adjuntant als informes de resultats un minuciós reportatge fotogràfic on s'inclouen fotografies del Lot, la Mostra, la FORM i FV seleccionada, així com de les diverses fraccions residuals d’impropis.