AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar

Activitats d'educació ambiental als centres escolars de Cerdanyola del Vallès. (2017-actualitat)

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha comptat amb sm, sistemes mediambientals per tal de portar a terme durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 el servei de coordinació, monitoratge i tallers d'activitats d'educació ambiental del programa Cerdanyola Educa.

Mitjançant aquest programa, l'ajuntament ofereix a tots els centres docents del municipi la possibilitat de participar en una programació d'activitats que té com a objectiu facilitar experiències que col·laborin a l'educació integral dels infants i adolescents des de l'educació infantil, primària i secundària fins als centres d'educació especial.

Els recursos de temàtica ambiental oferits als centres estan adaptats al grup al qual van dirigits, en funció de l'edat i dels seus coneixements i se centren en dos grups segons la temàtica tractada:

  • Activitats de coneixement del medi natural, residus i aigua: "Investigadors de l'aigua", "Els nostres veïns els ocells", "Coneix la riera de Sant Cugat", "El jardí de papallones"...
  • Activitats d'energia i promoció de l'estalvi energètic: "El conte del sol", "Cuines solars"...