AJ. REUS | Assessorament energètic

Servei del punt dassessorament energètic de l'Ajuntament de Reus. (2022-2024)

S'està treballant molt a mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars, una realitat centrada en tres eixos: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els nivells baixos de renda familiar a les llars i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

Amb els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) es pretén desenvolupar les funcions dels serveis socials municipals en relació amb els subministraments bàsics, optimitzant l'ús de recursos i ampliant els coneixements bàsics de la ciutadania, oferint informació útil i millorant condicions tarifàries dels contractes de subministrament.

Al PAE de Reus es realitzen sessions grupals d'assessorament basades en la millora de les condicions dels contractes de subministrament per tal de reduir el cost del preu de l'energia, així com la millora d'hàbits de consum mitjançant bones pràctiques amb l'objectiu de reduir el consum energètic i d'aigua.