SM | Curs de gestió de residus industrials

Jornada formativa sobre gestió de residus industrials (2018)

Dirigit a Responsables de Medi Ambient d'Indústries, l'objectiu d'aquest curs és la presentació del model de gestió de residus a Catalunya, així com la Declaració Anual de residus Industrials (DARI) i el control que l'Administració exerceix sobre les empreses.

Aquest curs permet, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una correcta gestió dels residus en la indústria.

Contingut:

  • Registre de persones productores i gestores de residus (Decret 197/2016)
  • Documentació de trasllat de residus (Decret 93/1999, RD 180/2015)
  • Catàleg de residus de Catalunya (Decret 152/2017)
  • Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
  • Declaració Anual d'Envasos (DAE) i Pla Empresarial de Prevenció d'Envasos (PEP)
  • Estudi de Minimització de Residus Perillosos