SM | sm_legis: servei de legislació mediambiental
sm, sistemes mediambientals té implantat fa diversos anys un sistema d'identificació i actualització de legislació basat en una eina informàtica denominada sm legis, que té com a principal objectiu assistir als nostres clients en les tasques de manteniment i actualització periòdica de la legislació ambiental, de seguretat industrial i prevenció de riscos laborals.
 
El sm legis es basa en una aplicació informàtica on line. Tot aquest sistema està orientat a assegurar una adequada identificació i actualització de la normativa i els requisits legals que afecten cada un dels usuaris i garantir el compliment dels mateixos, tal com s'estableix en els diferents sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 : 2004 i EMAS) que les organitzacions tenen implantats.
 
Les principals característiques del sm legis són:
- Presentació i visualització en línia de les normes i requisits actualitzats
- Motor de recerca, tant de normativa com de requeriments específics.
- Sistema d'alertes de manca de compliment dels requisits legals
- Agenda d'pròxims seguiments
- Butlletins periòdics d'actualització
- Consulta de textos normatius en versió pdf.
 
L'equip tècnic de smsistemes mediambientals és l'encarregat d'actualitzar periòdicament la normativa que s'aplica als diferents usuaris del sm legis, a més d'oferir una atenció personalitzada en la resolució de dubtes referents a la interpretació de normativa.