AJ. BARCELONA | Millora de la recollida selectiva als Mercats Municipals de Barcelona

Campanya per a la millora de la recollida selectiva de residus als Mercats Municipals de Barcelona (2014)

Durant el període de març a novembre de 2014 sm, sistemes mediambientals desenvolupa una campanya tutorada per la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona i dirigida a 29 Mercats Municipals.

El projecte consisteix en l'actuació d'un equip de tècnics que fan tasques d'educadors/informadors ambientals i que, agrupats en equips, desenvoluparan la tasca educativa i sensibilitzadora entre els paradistes i generadors de residus dels Mercats. L'objectiu principal que cerca aquesta campanya és el de millorar la puresa de recollida selectiva dels principals fluxos de generaciópaper i cartró, matèria orgànica, envasos, rebuig i gel.

Per aquest projecte sm ha dissenyat un sistema de captació de dades mitjançant smartphone que emmagatzema de forma on line i automàtica els valors dels diferents controls i revisions realitzats a les diferents parades dels mercats.

En total s'interactua sobre un total d'uns 1.000 paradistes al llarg de les dues/tres setmanes de presència en cadascún dels 29 mercats.