RENFE | Diagnòstic Ambiental

Diagnòstics ambientals en diverses unitats de negoci de RENFE. (2001-2002)

sm va ser contractada per RENFE per dur a terme Diagnòstics Ambientals de diverses de les seves unitats de negoci:

UN Transport combinat: Terminals de Barcelona Port, Granollers, Tarragona, Portbou, Lleida, Saragossa, Noain, Jundiz, Bilbao, Santurce Port, Torrelavega, Valladolid, Lleó, Corunya, Vigo, Gijón Port i Transport intermodal Madrid - Vigo.
UN Estacions RENFE: Estacions de Salamanca, Pontevedra i intermodal d'Almeria. 

Els Diagnòstics Ambientals tenien com a objectiu avaluar els elements clau per a la posterior implantació de Sistemes de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001. Els Diagnòstics incloïen l'avaluació de la gestió realitzada en els diferents vectors ambientals (aigua, residus, aire, sorolls, terres ...) i s'analitzava el grau de compliment de la normativa aplicable.

Els Diagnòstics tenien en compte tant les activitats i instal · lacions gestionades per RENFE com les de proveïdors, instal · lacions auxiliars i locals comercials.

Per a la realització de cada diagnòstic es van realitzar visites a les instal · lacions, entrevistes amb el personal, estudi de documentació, així com la realització de mesuraments (aigües residuals, sorolls i caracterització dels residus produïts).