AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'HUT a Ciutat Vella

Comprovació i visualització d'emplaçament i activitats d'Habitatges d'Ús Turístic als diferents barris del Districte de Ciutat Vella (2016)

El municipi de Barcelona, durant els últims anys, han proliferat els Habitatges d’Ús Turístics (HUT). La ciutadania ha demanat una major regulació i, per altre banda, l’Ajuntament de Barcelona ha limitat les llicències disponibles. Tot això ha provocat la necessitat de realitzar diverses batudes per la ciutat, picant portes i pujant a pisos per detectar aquests habitatges d’ús turístic (amb ocupació de turista de menys de 31 dies) i comprovant la seva legalitat.
 
El treball va realitzar-se dins de tot l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, incloent els barris de Raval, Gòtic, Barceloneta, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Es va actuar sobre més de 2.000 ubicacions (pisos) que eren susceptibles de tenir un HUT a la seva ubicació. També es va treballar sobre un llistat de denúncies específiques de la Barceloneta, es varen realitzar dues batudes específiques a totes les vivendes de les Rambles i a través de la detecció de HUTS en portals d'internet de lloguer d’habitacions i pisos.
 
El grau d’incidència pot ser considerat baix, amb aproximadament un 2,0 % de deteccions d’HUTs, malgrat que s’han de referir les dificultats existents en la detecció de turistes, atès que en llargues franges horàries no hi són presents a la vivenda, molts d’ells no obren les portes per desconfiança i, fins i tot, molts d’ells tenen instruccions de no obrir per consignes rebudes pels propis llogaters, per tal d’evitar una possible multa  sanció.