AJ. ST VICENÇ DELS HORTS | Assessorament energètic

Servei d'assessorament energètic. (2023)

Sm sistemes mediambientals, s.l. porta el Servei d'assessorament energètic de Sant Vicenç dels Horts on es duen a terme actuacions preventives i d'intervenció directa en cas d'unitats familiars en situació de pobresa energètica. Algunes de les accions més importants són:

- Implementar actuacions per detectar situacions de pobresa energètica o de risc potencial
- Garantir els subministraments bàsics dels habitatges amb persones vulnerables
- Informar, orientar i capacitar les persones i les famílies en la millora de l'eficiència energètica i la gestió contractual dels subministraments
- Col·laboració amb els equips del Departament de Serveis Socials
- Recepció i detecció de les demandes de la ciutadania via presencial, telefònica i telemàtica
- Detecció i valoració del grau de vulnerabilitat dels usuaris
- Gestió d'acords de pagament de deutes amb les empreses comercialitzadores
- Gestió amb les companyies subministradores de les millores de contractació i bonificacions tarifàries