C.C. SOLSONÈS | Foment de la recollida selectiva de residus

Campanya de comunicació per al foment de la recollida selectiva de residus de la Comarca del Solsonès. (2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha tornat a confiar en sm per tal de dur a terme la campanya de foment de la recollida selectiva de residus, amb els objectius de sensibilitzar tant a la ciutadania com als grans productors sobre la necessitat de reduir la producció de residus i promoure la reutilització i el reciclatge d'envasos.

Sota el lema "Al Solsonès, es recicla més i millor" s'ha realitzat una campanya de conscienciació on l'equip d'sm ha desenvolupat les següents tasques:

  • Disseny i edició de materials: cartells per la ciutadania i cartes informatives pels grans productors.
  • Visites informatives a grans productors de la ciutat de Solsona i comarca del Solsonès.
  • Distribució del material sistema VACRI, a la ciutat de Solsona i comarca del Solsonès. 
  • Instal·lació de punts d'informació a les illes d'aportació voluntària.