AJ. BARCELONA | Accions formatives sobre espais verds

Activitats formatives i de coneixement sobre els espais verds del barri de TORRE BARÓ. (2009)

El projecte es va emmarcar en el Programa de rehabilitació de Barcelona, encarregat de realitzar una actuació integral a escala urbanística, social i econòmica en les àrees que són objecte d'intervenció. Es va dur a terme entre els mesos d'abril a juny de 2009 i va ser finançat, al cinquanta per cent, pel Fons de Barri creat per la Llei 2/2004 de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

L'àmbit d'actuació va ser al barri de Torre Baró i voltants i l'eix de l'acció la realització d'activitats formatives en l'àmbit de coneixement, protecció i manteniment del medi ambient en l'entorn protegit del Parc de Collserola. L'objectiu principal del projecte és captar i formar un grup sòlid de veïns / es del barri de Torre Baró i voltants per: dotar de coneixement de les característiques del Parc de Collserola, elaborar una campanya de sensibilització ambiental aplicable a l'entorn en què es troben; desenvolupar un programa d'educació ambiental per a veïns i visitants de la zona, fomentar nocions de ciutadania, tolerància i respecte entre els diferents col · lectius que conviuen al barri.

Es va realitzar un curs de Monitor d'Educació Ambiental de 200 hores durada a 17 alumnes del barri, d'entre 18 i 50 anys, de diferent condició social, diferent formació acadèmica i experiència professional. Aquest curs va ser impartit per 4 tècnics de sm, especialistes en diferents matèries: Educació Ambiental, Gestió de Residus, Gestió de Sòls i Contaminació Atmosfèrica, i Prevenció de Riscos Laborals. Durant el curs es van realitzar activitats i tallers teorico-pràctics, es va crear un bloc ambiental i es van fer visites guiades a plantes de tractament de residus.