AJ. VILA DE PIERA | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica en el Municipi de Piera. (2008)

L'actuació sensibilitzadora va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Piera, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), amb l'objecte de difondre el nou servei de recollida selectiva a tot el nucli urbà. En total es va actuar sobre uns 6000 habitants i 2900 habitatges.

Les principals tasques realitzades van ser el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació dels educadors ambientals i l'actuació de difusió i explicació a ciutadania i grans productors del nou sistema de recollida instaurat al municipi. Addicionalment, es van realitzar xerrades a grans productors, es van crear cartells per a locals comercials, es maqueto un espai web, i es van crear notes de premsa i anuncis de ràdio. Finalment, en concloure la campanya es van realitzar caracteritzacions de residus per comprovar la qualitat de la FORM segregada, arribant-se a valors del 90% de puresa.

La distribució porta a porta de materials (cubells airejats i bosses compostables), la transmissió personalitzada de la informació, una imatge fresca i un eslògan directe "SOM UN MÉS. Fes teu", van assegurar l'èxit de la campanya, arribant-se a actuar sobre el 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 5 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació, que es van encarregar, al seu torn, de formar 7 educadors ambientals, 4 dels quals eren de la zona.