WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)

Des de l'any 2003 fins ben entrat l'any 2010, la nostra empresa va realitzar el projecte d'externalització del Departament de Medi Ambient de l'empresa WashTruck SL, dedicada al sector de rentadors de cisternes.

El projecte consistia en l'assignació d'un equip de suport d'experts en Medi Ambeint que donés cobertura i solució a totes les problemàtiques derivada de la gestió administrativa i legal de l'empresa en matèria de medi ambient.

Es van obtenir diversos èxits en el present projecte, com van ser la tramitació de la llicència ambiental, l'obtenció del certificat europeu de rentadors de cisternes, la consecució del certificat Europeu SQAS (Safety and Quality Assessment System) de rentat.

Addicionalment, es van gestionar tot tipus de documentació periòdica, com és:
1. - La Declaració Anual de Residus Industrials (DARI),
2. - La Declaració d'Usos i Contaminació de l'Aigua (DUCA),
3. - La realització d'un EMRE (Estudi de Minimització de Residus Especials)
4. - El control documental de fulls de seguiment i fulls de control.

De forma excepcional es van realitzar tramitacions contra d'expedients administratius de diferent índole i sancions, reduint en la majoria dels casos els imports punitius.