AJ. BARCELONA | Inspecció i tancament d'espais verds

Servei de tancament i inspecció visual dels espais verds que disposen de portes, amb mesures de contractació pública sostenible de la ciutat de Barcelona. (2020-22, 2023-24)

Sm sistemes mediambientals porta a terme el servei de tancament i inspecció visual dels espais verds que disposen de portes, dels quals n'és responsable del manteniment l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJ).
 
Un equip format per 8 persones i un coordinador, en horari nocturn de dilluns a diumenge (inclosos festius), desenvolupen el servei fent ús de les noves tecnologies mitjançant una app mòbil desenvolupada ad hoc per sm, on s'hi registra tant la ubicació com l'hora de tancament de cadascuna de les portes, així com les possibles incidències, en temps real, per tal d'emetre un informe detallat de la jornada de tancament, que es remet al responsable de l'IMPJ. Es realitzen les tasques de:
  • Tancament del pany de les portes de cada espai. 
  • Detecció i seguiment d'incidències, per tal de conèixer qualsevol anomalia o desperfecte i el bon ordre dins l'àmbit de la zona verda.
  • Inspecció ocular del parc.
  • Comunicació d'urgències en referència a l'estat de la zona verda o qualsevol de les seves instal·lacions al responsable de l'lMPJ.
  • Comunicació al ciutadà present dins la zona verda que ha de sortir, assegurant el seu desallotjament abans de procedir a la totalitat del tancament.