AMB | Formació i seguiment de Compostaires

Formació, seguiment i assistència a usuaris de la Xarxa de Compostaires (2014-2016)

Dins del marc de Prevenció de Residus delimitat al PRECAT'20, i amb la consigna de recuperar materials que altrament són considerats com a residus definida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la nostra empresa ha desenvolupat més de 120 cursos de formació de compostaires durant els anys 2014 a 2016. En aquests cursos s'explicaven les consignes bàsiques de funcionament i aportacions de residus a compostadors de jardí, de terassa i vermicompostadors, així com s'ha fet explicació de les condicions de funcionament (proporcions de barreja, tipus de materials a aportar, muntatge correcte, ubicació del compostador, etc ...)
 
En total hem format a un mínim de 1.500 ciutadans repartits en diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Aquesta formació quedava completada per un seguit de visites als compostaires que decidien adquirir el compostador. El model plantejat implicava dues visites per compostaire, una passat entre 1 i 3 mesos després de fer la formació i una segona propera a l'any de possessió del compostador. També han estat visitats aquells compostaires que ho creien convenient, atenent a què tenien alguna problemàtica específica en el seu compostador o per millorar el seu rendiment. En total s'han realitzat unes 2.200 visites a domicili.