AENA | Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental

Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001 dels Serveis Centrals d'Aena Aeroports S.A. (2016-actualitat)

Des d'agost de 2016 sistemes medioambientales és l'empresa responsable de l'Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental dels Serveis Centrals d'Aena compost per 5 instal·lacions en el municipi de Madrid:
  • Edifici Arturo Soria
  • Edifici Piovera Blau
  • Edifici de Laboratori
  • Centre de Dipòsit de Suport Logístic (DAL)
  • Centre d'Arxiu General
La certificació del Sistema de Gestió Ambiental garanteix el compliment dels requisits fixats per les normes internacionals de referència, així com la verificació periòdica del grau de compliment de la legislació vigent en matèria ambiental i energètica. El personal d'sm, des del mateix edifici Piovera Blau, és el responsable de mantenir al dia tota la documentació del Sistema de Gestió Ambiental segons la Norma UNE ISO 14001 implantat per AENA en aquestes instal·lacions.
 
Per a això, periòdicament es revisen tots els requisits ambientals i legals del sistema i els s'actualitza per donar compliment a les necessitats del sistema.