AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT | Assistència a la campanya Porta a Porta

Servei d'assistència i suport a la campanya d'educació ambiental per a la implantació dels cubells per la fracció orgànica i per la fracció inorgànica amb xip i accés identificat. (2018)

L'objecte del projecte a desenvolupar consisteix en la prestació d'atenció al ciutadà a l'Oficina d'Informació ambiental així com la realització dels manteniment de les bases de dades i el seguiment i estudi de les dades relatives a la recollida de residus.

El desenvolupament d'aquestes tasques permetrà satisfer les necessitats de gestionar i portar el control de les incidències referides a les recollides selectives de residus amb nova tecnologia i a la utilització del punt d'emergència amb accés identificat.

Atenció ciutadana a l'Oficina d'Informació Ambiental • Seguiment mensual de les dades de residus • Seguiment i manteniment de la base de dades del servei de recollida de residus amb els nous xips (TAGS) • Suport en campanyes d'educació i sensibilització ambiental • Suport en la realització dels actes lligats a la celebració de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus • Control de les bonificacions ambientals i resolució d'incidències • Suport en la redacció de la nova ordenança per la taxa de recollida de residus • Suport en la redacció de la nova ordenança de recollida de residus domiciliaris • Control de la venda de bosses compostables als comerços adherits al conveni • Suport tècnic ambiental • Dinamització de xarxes socials i altres publicacions • Altres tasquesrequerides pel tècnic de medi ambient municipal.