RENFE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental

Durant els anys 1999 a 2002 sm va ser contractada per RENFE per auditar internament segons norma ISO 14001 els sistemes implantats en les unitats de negoci següents:

- U.N. Transport combinat: Càrrega, transport i descàrrega de clorur de vinil monòmer entre Martorell i Hernani (1999). Terminal de contenidors d'Irun (1999)
- U.N. Càrregues: Transport de benzè i altres productes químics entre Puertollano i Tarragona (2000). Transport de combustibles líquids i altres productes entre Huelva, Pins Pont, Madrid, Aranjuez, Albacete, Lleó, Deveses (2000 i 2001). Transport de clorur de vinil entre Martorell i Miranda d'Ebre (2000). Transport d'amoníac entre Pals de la Frontera i Sevilla (2001).
- U.N. Manteniment Integral Trens: Tallers de Còrdova i Ourense (2000).
- UN Circulació: Instal·lacions de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Lleó, Miranda d'Ebre (2001)
- U.N. Estacions RENFE: Estacions de Ciutat Real i Puertollano (2002).

Les auditories tenien com a objectius comprovar el compliment de la Norma ISO 14001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema.

La metodologia seguida va ser: revisió preliminar de la documentació, i posterior auditoria a les instal · lacions (entrevistes amb els responsables, observació d'evidències i anàlisi de documentació i registres).