GOV. ILLES BALEARS | Servei d'informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana

Servei de informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana de Mallorca. (2017)

Des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears es contracta a sm un servei puntual d'informació ambiental sobre el paratge natural de la Serra de Tramuntana. Aquest servei el duen a terme dos informadors ambientals que durant tots els dies de la setmana de la temporada estiuenca de 2017, donen vida a aquesta campanya actuant sobre el territori i promovent una actitud de protecció i sostenibilitat amb el medi ambient des del 24 de juliol al 26 de setembre de 2017, realitzant una campanya de sensibilització ambiental, d'informació sobre la zona a l'usuari i també un servei d'inspecció sobre l'estat de 18 zones del paratge natural.

Amb tota la informació obtinguda durant aquest servei es realitza un informe on es detalla la situació actual de l'entorn, observacions i propostes de millores perquè el GOIB pugui actuar en conseqüència.
 
En total es va informar a 29.477 usuaris (visitants, senderistes, motociclistes, ciclistes, campistes, corredors, escaladors ...) i es van observar un total de 4.806 vehicles. A general la campanya ha tingut una gran acollida per part del visitant que agrairia tenir un informador/a a la zona visitada.