AJ. MANRESA | Campanya d'implantació del nou model de recollida residus

Servei d'informació ambiental i de la campanya d'implementació del nou model de recollida de residus de Manresa. (2023-2028)

La ciutat de Manresa aposta per un nou model de recollida de residus amb identificació d'usuari a la recollida porta a porta comercial i als contenidors tancats per la ciutadania. Sm, sistemas medioambientales desenvolupa les tasques de comunicació, educació ambiental i seguiment del projecte.

El projecte, que té una durada de 5 anys, compta amb un equip de 8 educadors ambientals que realitzen les següents tasques:

  • Realització d'una diagnosi de la recollida comercial porta a porta.
  • Entrega de materials i informació als comerços amb recollida porta a porta.
  • Comunicació del nou sistema de contenidors tancats a la ciutadania i entrega de materials.
  • Gestió d'una oficina d'atenció ciutadana.
  • Seguiment de la participació i resolució d'incidències.