AJ. BARCELONA | Programa de Regeneració Urbana

Serveis d'oficina tècnica per al desenvolupament del Programa de Regeneració Urbana amb mesures de contractació pública sostenible. (2023-2025)

Som responsables d'executar el projecte de regeneració urbana de l'Ajuntament de Barcelona, finançat mitjançant fons europeus Next Generation. L'objectiu és revitalitzar àrees urbanes degradades per millorar l'eficiència energètica i reduir-ne el consum.

El projecte es compon de dos equips coordinats: un equip és l'enllaç entre les comunitats i l'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme que facilita la comunicació i gestiona les subvencions. L'altre equip ofereix atenció presencial i informació a les veïnes i veïns residents.

Les nostres oficines es troben en equipaments municipals com a centres cívics o casals de barris com El Besòs, Maresme, Trinitat Vella, Congrès i La Pau. Entre les tasques més rellevants hi ha informar i resoldre dubtes sobre el programa, gestionar la documentació veïnal abans de remetre-la a l'Oficina Tècnica de Regeneració Urbana (OTRU) i convocar les comunitats de veïns a les reunions informatives programades.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Casa de l'energia

Servei de gestió del punt d'informació d'energia "Casa de l'Energia" com a dinamitzador de la transició energètica. (2023-2024)

L'Ajuntament d'El Part de Llobregat ha tornat a confiar en nosaltres per ser responsables del punt d'informació energètica per a la ciutadania anomenat "Casa de l'energia".

Aquest projecte té com a objectiu principal la impulsió de la transició energètica del municipi a través de l'assessorament energètic a la ciutadania, al comerç i al teixit empresarial i industrial. Aquest assessorament es fa en relació i amb el recolzament del desplegament de l'estratègia d'autoconsum municipal, el suport tècnic de la comunitat ciutadana "Energia del Prat SL" i la implementació d'eines i estratègies de formació, comunicació i difusió per a la millora de l'eficiència energètica amb rehabilitació energètica, aplicació de bons hàbits de consum i la revisió i optimització de la contractació energètica.

Per a dur a terme aquest projecte s'ha creat un equip de 4 tècnics amb formació tècnica centrada en el sector energètic: una figura de coordinació, dos tècnics de gestió energètica i un enginyer tècnic. 

AJ. VALÈNCIA | Projecte Educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del Projecte Educatiu a 20 col·legis públics d'Educació Infantil i Primària. (2023-2026)

Sm continua el projecte que es desenvolupa des del 2018 i seguim treballant i implantant del Projecte 50/50 en 20 centres escolars de València.

El projecte educatiu 50/50 és una eina per motivar el canvi d'hàbits i modificar la percepció de lenergia com una qüestió llunyana i en què hi ha poc marge d'actuació. Consisteix en l'aplicació de la metodologia Euronet 50/50 max, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en la gestió i l'ús de l'energia. L'Ajuntament i el centre escolar signen un compromís en què el primer es compromet a tornar el 100% de l'estalvi aconseguit i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de mesures d'estalvi i liderar el projecte.

A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les emissions de CO2.

AJ. BARCELONA | Informació ambiental

Servei d'informadors ambientals. (2022-2024)

L'Ajuntamnet de Barcelona ha confiat de nou en nosaltres i som adjudicataris del servei d'informadors ambientals. Els nostres equips d'informació acompleixen una tasca de comunicació, atenció a consultes i sensibilització ambiental a la ciutadania en general.

El nostre àmbit d'intervenció abraça un ampli espectre de participació i d'execució de projectes de sostenibilitat i ecologia urbana. Així doncs, la nostra intervenció ens relaciona en diferents àmbits d'actuació com per exemple: mobilitat, urbanisme, control soroll urbà, civisme, participació ciutadana, benestar animal, entre d'altres. Tots ells són una bona mostra de la nostra àmplia experiència. Garantim la informació ciutadana en general de les accions i iniciatives que l'Ajuntament de Barcelona ens encomana en els diversos projectes assignats.
Comptem amb un equip d'informadors degudament format i preparat per donar el millor servei d'informació.

CONSELL D'EIVISSA | Educació ambiental en matèria de residus

Servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus. (2023-2024)

El Consell Insular d'Eivissa va confiar en sistemes mediambientals s.l. per desenvolupar el servei dinformació, sensibilització i educació ambiental en matèria de residus.

Duem a terme l'oferta educativa tant per a centres escolars com altres col·lectius, dins del Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d'Eivissa i tractem temes com la sostenibilitat, el canvi climàtic, l'estudi i la conservació de la biodiversitat de les illes balears, energies sostenibles, etc

També som els responsables d'organitzar estands informatius per a la ciutadania i fem campanyes de sensibilització ambiental sobre EWWR (European Week for Waste Reduction). Treballem la reducció de residus en dates destacades com Nadal o el malbaratament alimentari per saber què és, quines conseqüències comporta i com evitar-ho.

WILLIS TOWERS WATSON | Campanya informativa en transports

Campanya informativa sobre seguretat a bord dels autobusos. (2023-2024)

L'empresa Willis Towers Watson, líder en el desenvolupament de solucions per a flotes de vehicles, ha confiat en sm, sistemes mediambientals per posar en marxa una campanya informativa per tal de prevenir la sinistralitat en el transport urbà a diferents ciutats espanyoles: València, Ourense, Zaragoza, Valladolid, Sevilla.

D'aquesta manera, el nostre equip d'informadors tracta de sensibilitzar les persones usuàries dels serveis de bus urbà del municipia través de recomanacions per a la pràctica d'una mobilitat sostenible, responsable i segura.

Per donar a conèixer aquestes pautes, el personal de sm presta assistència als viatgers a bord de bus i a les diferents parades, distribuint fulletons amb consells com facilitar els seients reservats a gent gran i dones embarassades, fer ús dels agafadors per agafar-se o com col·locar adequadament l'equipatge o carrets.

Amb aquesta acció també es pretén analitzar i avaluar les mesures de seguretat que es poden adoptar per prevenir incidències.

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS | Assessorament energètic

Promoció de l'eficiència energètica a la llar i protecció dels drets bàsics de subministraments per a la població de Barberà del Vallès. (2020-22, 2023-24)

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha apostat per promoure un servei municipal per a la promoció de l'eficiència energètica a les llars, mitjançant l'atenció i assessorament a la població en general i la intervenció i l'acompanyament a la ciutadania en la garantia dels seus drets als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, mitjançant accions preventives i d'intervenció directa en cas de pobresa energètica.

Les funcions que desenvolupa el personal tècnic d'sm son, principalment:
 • Promoure i defensar els drets de les persones pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, així com contribuir al compliment de la Llei 24/2015.

 • Millorar l'eficiència energètica de les llars, promovent l'ús racional i responsable i els bons hàbits de consum i acompanyant en les gestions tarifaries amb les companyies.

 • Detectar situacions de pobresa energètica i acompanyar especialment les families vulnerables.

 • Realitzar tallers i xerrades dirigits a la ciutadania per donar eines que facilitin l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic.

AJ. BARCELONA | Microxarxa d'Escoles Sostenibles

Acompanyament als Centres Escolars en la Microxarxa "Actuem pel clima" d'Escoles+Sostenibles. (2022-23)

Les microxarxes són un conjunt de recursos temàtics relacionats amb l'educació sostenible. En aquesta ocasió, el projecte tenia la missió d'empoderar l'alumnat en la lluita contra el canvi climàtic per avançar cap a un desenvolupament sostenible i una neutralitat d'emissions.

Vam elaborar nous recursos amb un vocabulari adaptat a l'alumnat de 1r i 2n de l'ESO, vam fer formacions per al professorat, també visites als vuit centres educatius per veure les seves instal·lacions i conèixer l'alumnat. A més, s'ha creat una eina per calcular l'empremta de carboni del centre educatiu, i planificar i executar mesures per reduir-ne l'empremta.

Aquests centres educatius han estat els primers a participar durant el curs escolar 2022-2023 en aquesta "Microxarxa" i han creat un punt de partida per a futures edicions.

AJ. BANYOLES | Implantació del "Porta a porta"

Servei d'educació i informació ambiental en matèria de residus municipals. (2022-2025)

L'Ajuntament de Banyoles va decidir fer un pas més en la gestió dels seus residus implantant el servei Porta a Porta en la recollida comercial al municipi i, a més, fent un seguiment per resoldre incidències.

Per aquest any 2023 es comença a implantar, per barris, el servei Porta a Porta domiciliari. En una primera fase, l'equip tècnic de sm es responsabilitza de la campanya de sensibilització i comunicació per donar tota la informació que la ciutadania necessiti per després, en una segona fase, fer la implantació del servei pròpiament dit. En aquesta campanya també s'hi inclouen els comerços, que van ser informats aconseguint així una adhesió de botigues molt més alta de la que estava prevista. El personal de sm a més controla, llegeix i activa els tacs situats als contenidors per assegurar-ne el perfecte funcionament i poder actuar ràpid i hi ha alguna incidència. També es visiten, dins de la campanya, solars o punts negres d'abocaments per a la seva neteja i control.

Finalment, quan s'hagi implantat aquest servei Porta a Porta domiciliari es faran alguns seguiments per comprovar-ne la correcta execució, el control i la valoració general.

AJ. MANRESA | Campanya d'implantació del nou model de recollida residus

Servei d'informació ambiental i de la campanya d'implementació del nou model de recollida de residus de Manresa. (2023-2028)

La ciutat de Manresa aposta per un nou model de recollida de residus amb identificació d'usuari a la recollida porta a porta comercial i als contenidors tancats per la ciutadania. Sm, sistemas medioambientales desenvolupa les tasques de comunicació, educació ambiental i seguiment del projecte.

El projecte, que té una durada de 5 anys, compta amb un equip de 8 educadors ambientals que realitzen les següents tasques:

 • Realització d'una diagnosi de la recollida comercial porta a porta.
 • Entrega de materials i informació als comerços amb recollida porta a porta.
 • Comunicació del nou sistema de contenidors tancats a la ciutadania i entrega de materials.
 • Gestió d'una oficina d'atenció ciutadana.
 • Seguiment de la participació i resolució d'incidències.
C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Nou model de recollida selectiva

Campanya d'implantació i seguiment del nou model de recollida amb control d'accés als contenidors. (2022-2025)

El Consorci del Bages per a la gestió de residus, va posar en marxa l'any 2018 el nou sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats "Separa, obre i tanca" als municipis de Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós del Bages. L'any 2022 va iniciar una nova fase del projecte amb la implantació d'aquest nou sistema a 9 municipis més: Sallent, El Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Talamanca, Fonollosa, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Sant Mateu de Bages i Castellnou de Bages.

Per aquesta segona fase el Consorci ha comptat amb sm, sistemas medioambientales per realitzar les següents tasques:

 • Disseny i edició de materials de comunicació.
 • Tasques informatives i d'entrega de materials a la ciutadania
 • Tasques informatives i d'entrega de materials als comerços (porta a porta)
 • Seguiment de la participació i resolució d'incidències.
DEPT. DRETS SOCIALS | Assessorament sobre consum energètic

Generalitat de Catalunya: Servei de formació i assessorament en hàbits de consum energètic a través d'un procés d'acompanyament individual. (2023)

El servei consisteix en el disseny i implementació d'un servei d'informació, assessorament i formació a les persones participants al programa amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència energètica, millorar els hàbits de consum i reduir la despesa energètica de les famílies participants en funció d'un punt de partida avaluat mitjançant una primera fase de diagnosi.

La diagnosi inicial permet recollir les variables del punt de partida de cada unitat familiar respecte la situació dels consums i hàbits energètics, la situació de l'habitatge i l'estat dels contractes dels diferents subministraments.

Un cop realitzada la diagnosi es duen a terme accions d'assessorament i formació que permeten capacitar als usuaris davant dels reptes de la gestió energètica quotidiana:

 • Interpretació dels elements de les factures dels diferents subministraments - Gestió i drets dels consumidors - Acompanyament en les gestions amb les companyies i administració - Eficiència energètica a la llar - Identificació i gestió del consum

DIP. PONTEVEDRA | Servei de compostatge domèstic

Servei de seguiment del compostatge domèstic i manteniment del comunitari, Diputació de Pontevedra. (2021-2023)

En aquest projecte es realitza el manteniment de composters comunitaris de Pontevedra:

A la zona Sud es mantenen 16 composters comunitaris al concello de Tomiño. També es realitza el lliurament i/o seguiment de composters individuals als concellos d'A Guarda, Gondomar, Tomiño i Tui.

A la zona Centre es mantenen 5 composters comunitaris on es tracten tots els residus orgànics que es generen, arribant a obtenir un compost de qualitat. També es realitza el lliurament i seguiment de composters individuals als concellos de Bueu, Cangas i Moaña.

La zona Nord té 5 composters comunitaris a O Grove i 2 composters comunitaris a A Illa de Arousa. També es realitza el lliurament i/o seguiment de composters individuals als concellos de Sanxenxo i Poio.

Els lliuraments es realitzen a domicili o mitjançant xerrades impartides al respectiu concello. Els seguiments consten de dues visites on es comprova el correcte funcionament i ús del compostador i se soluciona qualsevol dubte o problema que hagi sorgit a l'usuari.

AJ. MADRID | Aula d'Educació Ambiental "La Cabaña del Retiro"

Desenvolupament del programa formatiu i divulgatiu mediambiental al centre social cultural "Aula Ambiental la Cabaña del Retiro". (2021-2025)

Sm, sistemes mediambientals gestiona l'Aula d'Educació Ambiental "La Cabaña del Retiro" ubicat al Parc del Retiro de Madrid.

La Cabaña del Retiro és un espai al centre de Madrid que funciona com a aula d'educació ambiental des de l'any 2004. Cada any participen al voltant de 10.000 persones en les seves activitats. L'Aula està especialitzada en el públic infantil i juvenil, acollint visites de centres escolars diàriament, així com associacions o col·lectius de diversa índole interessats en la conscienciació ambiental i la biodiversitat urbana.

A més, compta amb un programa de sengles interpretatives i tallers pels Jardins del Buen Retiro per a un públic general adult, així com un curs d'hort ecològic anual. Els caps de setmana i els festius s'ofereixen multitud d'activitats per a famílies,variant aquestes en funció de les edats dels protagonistes més petits.

La Cabana té activitat els 7 dies de la setmana i està gestionat per 6 educadors ambientals de sm amb coneixements i formats per a aquest projecte.

GOVERN D'ARAGÓ | Assessorament energètic

Espai Aragonès d'assessorament energètic. (2022)

L'Espai Aragonès d'Assessorament Energètic és un punt d'informació i assessorament en matèria d'autoconsum i comunitats energètiques que serveixi de motivació i suport a la ciutadania, les entitats locals i les PIME perquè adoptin un rol central i proactiu en la transició energètica i ecològica.

Els reptes principals són reduir les emissions de CO2 i minimitzar l'impacte ambiental, fer una transició energètica justa per a tothom, canviar els hàbits de consum d'energia i millorar l'eficiència energètica en tots els àmbits. En aquest espai d'assessorament energètic s'ofereix:

 • Servei d'assessorament personalitzat.
 • Informació d'interès sobre autoconsum, acords i processos col·laboratius necessaris i què són les comunitats energètiques.
 • Subvencions i ajuts existents.
 • Procediments necessaris i tramitacions.
 • Recull de guies i materials relacionats amb l'autoconsum, les comunitats energètiques i la transició energètica i ecològica.
AJ. CALAFELL | Servei d'educació ambiental

Nou servei de recollida porta a porta comercial al municipi de Calafell. (2022)

L'empresa Cemssa, el servei municipal de recollida de residus de Calafell i sm treballa conjuntament en la implantació de la recollida comercial porta a porta al municipi.

Per portar-ho a terme, un equip de 7 educadors ambientals realitzen tasques de sensibilització i conscienciació ambiental visitant els establiments, dels quals  s'han adherit al servei uns 500 establiments comercials. Els educadors resolen dubtes sobre els residus, recorden l'horari de recollida i entreguen bosses i contenidors. Durant les visites s'ha donat formació, eines necessàries i solucions per adaptar els seus espais a la nova situació de separació de residus.

Aquest nou sistema ofereix al municipi de Calafell un model de recollida de residus més adaptat a les necessitats actuals dels establiments que participen de manera activa tant en la campanya com en la pròpia recollida i s'està incrementant la recollida selectiva. S'ha millorat la imatge i la neteja de la zona de més afluència de comerços de Calafell platja.  A més, es dona a conèixer una NOVA eina: una App fàcil i accessible on consultar quin tipus de residu cal retirar, quin residus cal llençar en cada contenidor i afegir continguts de com cal treure els residus (plegats, amb contenidors etc...) 

AJ. VALÈNCIA | Reducció de la bretxa digital

Serveis per a la reducció de la bretxa digital a peu de carrer amb la promoció de les eines digitals de l'Ajuntament de València. (2022)

Sm està duent a terme el servei d'ajuda a peu de carrer per a la reducció de la bretxa digital a la població. Es coneix com a bretxa digital la desigualtat en l'accés o ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre grups socials. Aquestes desigualtats són donades, principalment, per l'edat i el nivell cultural, però també hi intervenen aspectes de gènere, econòmics i geogràfics.

Es tracta d'una iniciativa per part de l'Ajuntament de València que pretén apropar els ciutadans a la utilització de l'AppValència i la Seu Electrònica i així accedir a tot el catàleg de tràmits que ofereixen d'una manera ràpida i senzilla.

En aquesta campanya els educadors a més d'explicar l'App i la Seu Electrònica i ajudar-los també resolen dubtes que puguin sorgir, així com ajudar en altres temes de funcionament de les noves tecnologies.

METRO DE MADRID | Atenció i informació al client

Servei d'atenció i informació al client a la xarxa de Metro de Madrid. (2021-2025)

Sm, sistemes mediambientals s'encarregade dur a terme les accions informatives proposades per Metro de Madrid relacionades amb les campanyes de comunicació per al foment de l'ús del transport públic.

L'equip de treball, compost per promotors i supervisors, treballa des de qualsevol de les estacions de metro coordinats sempre per l'equip de direcció del servei, a més de l'equip de suport, que dóna cobertura a aspectes tècnics com ara compres, informàtica, rrhh o control de qualitat.

Aquestes campanyes de comunicació i/o promocionals estan dirigides als usuaris de metro amb l'objectiu d'informar l'usuari sobre les novetats o possibles afectacions per talls a les línies de metro de la ciutat de Madrid. Totes aquestes accions tracten de fomentar l'ús del transport públic com a millor opció creant així una ciutat més sostenible, neta i conscienciada. Les accions no es limiten simplement a la coordinació i el seguiment de persones, sinó que inclouen el desenvolupament de propostes, campanyes, informes de millora, etc…


 

AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ | Gestió de l'Agenda 21

Serveis de gestió del projecte Agenda 21 per a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (2021-2023)

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú confia en sm sistemes mediambientals s.l. per donar suport a nivell de preparació, coordinació, realització i comunicació de les activitats proposades al llarg del curs escolar i dels esdeveniments que són dins del programa escolar i local de l'Agenda 21.

Els objectius principals són:

 • Promoure bones pràctiques ambientals als centres educatius.
 • Proporcionar informació adequada sobre el medi ambient mitjançant tallers didàctics amb continguts clars i senzills.
 • Conscienciar els més petits de la petjada humana al planeta.
 • Fomentar la participació dels més joves a l'hora de tenir cura de l'entorn no només a l'escola, també a casa.
 • Aconseguir veure la situació actual i apropar-se a possibles solucions ambientals.
AJ. MÀLAGA | Educació mediambiental

Activitats d'educació i conscienciació mediambiental del programa municipal "Málaga, cómo te quiero!?" (2021-2023)

'Málaga, cómo te quiero!?' és un programa de l'Ajuntament de Màlaga que pretén incidir sobre la responsabilitat veïnal en la neteja i la imatge dels espais públics del municipi. El programa se centra en el paper de l'individu com a agent actiu i els coneixements i comportaments del qual determinen, en darrer terme, les condicions ambientals de la ciutat.

Aquest programa planteja l'educació per al canvi social com a única solució real als problemes ambientals del sistema urbà i l'enfocament cap a la capacitació per a l'acció de les persones. Escoltant i ajudant els veïns a analitzar els seus contextos i els problemes que s'hi troben i així poder prendre decisions encaminades a la resolució d'aquests problemes.

El projecte té dos grans pilars, que són els més visibles, per estar en contacte amb la població:

 • Activitats i esdeveniments sostenibles
 • Dinamització de les xarxes socials de Málaga, cómo te quiero!?