ECOEMBES | Control de Qualitat de rutes de recollida

Servei del Seguiment de rutes de recollida d'envasos lleugers a entitats locals. (2016-2017)

Ecoembes va confiar al 2016 el control de qualitat de rutes de recollida d'envasos lleugers a sm, realitzant-se controls en municipis de totes les comunitats autònomes de l'estat, l'objectiu és analitzar la quantitat de residus d'envasos recollits en una ruta completa per determinar el grau de eficiència d'aquesta recollida.
 
En 2016 es van realitzar més de 50 seguiments. El treball consisteix a seguir al vehicle recol·lector durant tota la ruta, recollint la següent informació:
 

  • Ubicació de cada punt de contenerització
  • Temps de buidatge dels contenidors
  • Estat en què es deixa els punts de contenerització un cop s'ha produït la recollida
  • Maneig del mobiliari públic per part dels tècnics de recollida de les contractes