AMB | Reparat millor que nou Itinerant

Servei de desenvolupament d'activitats de prevenció de residus en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (2012-2013)

La necessitat d'un canvi d'hàbits en la manera en què consumim i l'èxit del taller d'autoreparació del Reparat Millor Que Nou, fa que sigui de vital importància traslladar la filosofia del projecte a tots els municipis metropolitans, i per extensió, a tots els seus ciutadans. Amb els clars objectius d'ensenyar a allargar la vida útil dels objectes i aparells mitjançant la reparació i / o restauració i de fomentar pautes de consum responsable, es contribueix a la reducció de residus i es fomenta l'estalvi tant a nivell particular com municipal.

El servei consta principalment de dues tasques: instal·lar i dinamitzar un estand que mostri les possibilitats de prevenció de residus que hi ha a les accions quotidianes i domèstiques, i ensenyar a fer reparacions i restauracions d'objectes quotidians mitjançant la realització de tallers de diferents especialitats. Entre d'altres, s'han realitzat tallers d'aprofitament alimentari, restauració de mobles, reparació de petits electrodomèstics i equips informàtics, bricolatge domèstic, manteniment i reparació de bicicletes, reconversió de peces de vestir, fabricació de moneders i bandoleres amb texans vells i banderoles publicitàries, fabricació de llibretes amb material reciclat, etc.

La gran experiència de l'equip tècnic que realitza el projecte permet que tots els tallers siguin adaptables tant a públic adult com escolar i s'estiguin incorporant aquests tallers en programes municipals d'oci nocturn adreçats a joves. En conjunt, s'han realitzat prop de 100 actuacions sobre més de 2.200 persones.