AJ. BELLPUIG | Implantació de la FORM

Implantació de la Fracció Orgànica al Municipi de Bellpuig

L'acció sensibilitzadora es va realitzar de juliol a octubre de 2006 i va ser contractada de manera directa per l'Ajuntament de Bellpuig, sobre la base de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per a la implantació de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). El principal objectiu va ser el de difondre el nou servei de recollida de la FORM així com recordar quins residus s'han de dipositar a cadascun dels contenidors de recollida selectiva. A aquest efecte, es va actuar sobre 4500 habitants distribuïts en 1500 habitatges de nova edificació.

Les tasques realitzades abastar el disseny del tríptic sensibilitzador, la formació a educadors ambientals, l'explicació directa i personalitzada a ciutadania a través de visites porta a porta i el lliurament de materials de recollida (cubells i bosses compostables). Mitjançant l'eslògan "Aprovéchame. La matèria orgànica té valor. A Bellpuig l'aprofitem ", es va transmetre un missatge clar i positiu sobre la necessitat d'un nou hàbit ciutadà pel que fa al reciclatge de residus domèstics. Amb tot això, es va aconseguir aproximar la informació de la campanya al 100% de la població.

El projecte va ser realitzat per 3 tècnics especialitzats en medi ambient, disseny i comunicació. Aquest equip es va encarregar de formar un total de 6 educadors ambientals de la zona, que van realitzar les visites porta a porta.