AJ. CALVIÀ | Activitats d'educació ambiental al municipi

Servei per desenvolupar un programa d'actuacions d'educació ambiental per fomentar la participació de la ciutadania en la millora ambiental del municipi de Calvià. (2019-2020)

Sm desenvolupa la prestació del servei de la realització d'activitats d'educació ambiental per l'ajuntament de Calvià (Mallorca). Dins el projecte entren diverses tipologies d'activitats tant per escoles com per a associacions, amb la intenció de promoure l'interès de la ciutadania per conèixer els valors i els processos ambientals que afecten el nostre entorn immediat i comprendre la seva relació amb aspectes a escala global.

Les activitats que es realitzen són:

  • Neteges del litoral i del fons marí,
  • Accions de reforestació, neteja i manteniment de boscos i espais verds,
  • Visites a escoles i entitats ciutadanes,
  • Tallers d'educació ambiental per a escoles 
  • Actuacions per al "Let's Clean Up Europe", la "Setmana Europea de la Mobilitat" i fires del municipi.