RSU - CIUDAD REAL | Programa d'educació ambiental 2015-2016

Campanya d'educació ambiental en centres escolars "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" (curs 2015-2016)

El Consorci de Residus Urbans de Ciutat Real, amb motiu de fomentar la recuperació i el reciclatge dels materials presents a la bossa d'escombraries domiciliària, a través de la realització d'activitats en un segment de població tan important com són els nens en edat escolar , es proposa la campanya d'educació ambiental dirigida a centres escolars d'educació primària i secundària, comptant novament amb els serveis de sm sistemes mediambientals per dur a terme les activitats i tallers previstos en aquesta campanya.

Els objectius de la campanya "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos" són que els alumnes aprenguin a diferenciar els diferents tipus d'envasos, coneixent els diferents contenidors que existeixen per a la recollida selectiva i aprenent quins residus es poden dipositar en cada un dels contenidors, a més de prendre consciència de la millor gestió de residus possibles 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i ser conscients de la responsabilitat de cadascú en la correcta gestió dels residus.

La campanya es completa amb visites a la planta de classificació d'envasos d'Almagro dirigida a alumnes de secundària.