CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus

Servei pel desenvolupament del projecte de foment i millora de la recollida selectiva de residus orgànics a la Comarca del Solsonès i Cardona. (2017-2018)

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat a sm una campanya de millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Solsonès i Cardona.
 
Entre les actuacions realitzades per tal de sensibilitzar la ciutadania, s'inclou la instal·lació de punts informatius als mercats de Solsona i Cardona, la visita a grans generadors de FORM com ara bars, restaurants i hotels, la inspecció visual dels contenidors de FORM per avaluar el nivell de participació i l'organització de xerrades informatives amb diferents entitats i associacions. A més a més s'ha realitzat la compra de 20.000 bosses compostables que s'han distribuït durant els punts informatius i les xerrades.
 
Una altra de les actuacions realitzades durant aquesta campanya ha estat la realització d'una caracterització demostrativa de residus al carrer. Aquesta actuació consisteix a buidar a terra, en un punt concorregut de la via pública, un contenidor de fracció resta per procedir, posteriorment, a la classificació i separació de les diferents fraccions que s’hi troben: envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgànica, resta i altres (residus especials, altres que haurien d’anar a deixalleria, voluminosos, etc).