AJ. ORPESA DEL MAR | Activitats mediambientals a la platja

Educació ambiental mitjançant activitats a les platges d'Orpesa del Mar. (2015)

Amb l'objectiu d'ajudar a la difusió de les bones pràctiques mediambientals a les platges d'Orpesa del Mar es van realitzar activitats mediambientals mitjançant la realització de jocs i tallers per a nens, a partir de 3 anys, durant la temporada d'estiu.

Les activitats van ser enfocades a promoure una sèrie de continguts de bones pràctiques:
  • Respecta l'entorn natural en què et trobes.
  • No deixis residus a la platja, utilitza les papereres i contenidors pròxims.
  • No entris ni abandonis vidres a la sorra.
  • Utilitza responsablement l'aigua, consumeix només la que necessites i no empris sabons, etc.
Les activitats realitzades van consistir en set jornades estructurades en base a dos llocs atesos per dos monitors cadascun. En un dels llocs es realitzaven jocs a la sorra i en l'altre, tallers de manualitats, sent compatible participar en un després de l'altre. En algunes jornades les manualitats realitzades servien com a complement per als jocs, en altres se'ls podien endur a casa com a record de bones pràctiques. La durada de cada jornada va ser de quatre hores en horari de 17:00 a 21:00h i es van dur a terme durant el mes d'agost.