IBERPOTASH | Curs de gestió de residus

Curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals. (2013)

Entre finals de 2012 i principis de 2013 sm col·laborà amb els departaments de medi ambient i de formació de IBERPOTASH, SA en el disseny d'un curs de gestió de residus i bones pràctiques ambientals a impartir al personal. La durada del curs es va dissenyar per a 2 hores. El programa bàsic del curs incloïa:

  1. Introducció al medi ambient - sensibilització ambiental - gestió ambiental
  2. Recollida selectiva - obligacions legals en matèria de residus
  3. Residus específics del lloc de treball
  4. Opcions de minimització i bones pràctiques ambientals

El curs va ser dissenyat específicament per a cada lloc de treball, pel que prèviament es va realitzar una visita aa les instal · lacions per conèixer els residus generats en cada àrea i la gestió realitzada en cadascuna d'elles. Es van considerar 4 tipus de lloc de treball: Fàbrica i laboratori, Taller mecànic i taller elèctric, Exterior de mina i magatzem, oficines.

El curs es va impartir durant abril i maig de 2013 a un total de 309 treballadors dividits en grups d'entre 15-20 treballadors per grup al llarg de 3 setmanes.