ECOVIDRIO | Caracterització de vidre a plantes incineradores

Per tal de conèixer quanta quantitat de vidre es podria recuperar del flux de residus que arriba a les plantes incineradores, ECOVIDRIO confiar a sm, sistemes mediambientals, SL la realització d'un estudi de caracterització de residus d'envasos de vidre a les plantes incineradores de Zabalgarbi (Bilbao) i Daorje (Galícia) l'any 2015.

Per realitzar l'estudi, en cadascuna de les plantes esmentades els tècnics especialistes de sm van realitzar una caracterització del vidre contingut en el material de rebuig de la planta. Es van analitzar 6 mostres de 20 kg de vidre en cada caracterització, d'acord amb la metodologia marcada per Ecovidrio. D'aquesta manera es va determinar la quantitat de vidre susceptible de ser recuperada del rebuig de cada planta i retornada a la cadena de reciclatge de vidre.