AJ. VALÈNCIA | Projecte Educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del Projecte Educatiu a 20 col·legis públics d'Educació Infantil i Primària. (2023-2026)

Sm continua el projecte que es desenvolupa des del 2018 i seguim treballant i implantant del Projecte 50/50 en 20 centres escolars de València.

El projecte educatiu 50/50 és una eina per motivar el canvi d'hàbits i modificar la percepció de lenergia com una qüestió llunyana i en què hi ha poc marge d'actuació. Consisteix en l'aplicació de la metodologia Euronet 50/50 max, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en la gestió i l'ús de l'energia. L'Ajuntament i el centre escolar signen un compromís en què el primer es compromet a tornar el 100% de l'estalvi aconseguit i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de mesures d'estalvi i liderar el projecte.

A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les emissions de CO2.