RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental curs 2018-2019

Campanya d'educació ambiental escolar per a la recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos. (2018-2019)

El Consorci RSU de la Diputació de Ciudad Real ha tornat a confiar en sm per realitzar les activitats de la campanya d'educació ambiental "Recollida selectiva d'envasos i residus d'envasos, curs escolar 2018-2019" adreçada a escolars:

  • Tallers educatius en centres escolars de Primària i Centres d'Educació Especial,
  • Activitats educatives per a associacions i col·lectius d'adults,
  • Concurs de dibuix per al disseny d'un cartell sobre el tema "El reciclatge d'envasos al teu municipi,
  • Visites d'escolars de Secundària i grups d'adults a la Planta de Tractament d'Envasos d'Almagro.

L'objectiu del Consorci ha estat sempre aconseguir que els escolars, des d'edats primerenques, aprenguin a realitzar una correcta separació dels diferents materials que constitueixen els residus urbans, coneguin el paper que cada un de nosaltres tenim en la gestió dels mateixos, els problemes associats a la seva generació i els beneficis mediambientals derivats de gestionar-los adequadament.