UIPSA | Caracterització de residus de Pulper

Caracterització de residus de pulper per Unió Industrial Papelera - UIPSA (2016)

Un equip de caracteritzadors especialitzats, durant una campanya de 4 setmanes entre els mesos d'abril i maig de 2016, va realitzar 8 caracteritzacions de residus de pulper, un provinent de material "sòlt" amb una alta proporció de paper i plàstic i una altre identificat com a "corda" amb un alt element de plàstic i filferros que configuren la bala.
 
D'aquests materials es realitzava una separació manual de materials fibra de cartró, plàstics, metalls i altres i una posterior separació segons granulometria de menys de 5 mm, entre 5 i 20 mm i major a 20 mm. 
 
Finalment, de cadascuna de les fraccions es prenia una mostra per poder determinar en laboratori el poder calorífic, la humitat i percentatge de clor, atès que s'estava realitzat un estudi pel possible aprofitament energètic d'aquests materials.