SATER INDUSTRIAL | Curs de gestió de residus industrials

Curs de gestió de residus industrials a personal intern. (2018)

A petició de S.A.T.E.R., S.L., empresa especialitzada en l'eliminació i gestió de residus perillosos provinents de la indústria i la gran indústria, es realitza el curs de gestió de residus industrials amb l'objectiu de donar a coneixer al personal de SATER la correcta gestió de residus, la documentació a tramitar, els diferents actors que intervenen i la legislació vigent. Aquesta sessió formativa està adreçada a personal que treballa en l'àmbit dels residus industrials.

Els principals temes tractats dins la jornada formativa es recullen a continuació:

  • Registre de productors, agents, negociants i gestors (Decret 197/2016)
  • Documentació de trasllat de residus ( Decret 93/1999, RD 180/2015)
  • Catàleg de residus de Catalunya (Decret 152/2017)
  • Emmagatzematge de residus (etiquetatge)
  • Metodologia per tramitar electrònicament la documentació relativa a la gestió de residus